10/1/2024

Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους του χωριού Άλωνα και των γειτονικών κοινοτήτων, στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων με θέμα “Ακαδημία διά βίου μάθησης και ενεργού πολιτότητας Τροόδους”, που διοργανώνονται από το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών και τελούν υπό την αιγίδα της Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων.

IMG_8670.JPG

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κ. Τζόζη Χριστοδούλου Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και ο Γραμματέας της AIPFE Cyprus - Women of Europe κ. Χρίστος Λαζανιάς Christos Lazanias, ανέλαβαν το κομμάτι της ενδιαφέρουσας συζήτησης με θέματα τις ίσες ευκαιρίες για όλους, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την απάλειψη των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων ενώ η Πρόεδρος της Aipfe Cyprus, κ.Δέσποινα Παπαδοπούλου Despina Papadopoulou, ανέλαβε στη συνέχεια τον συντονισμό εργαστηρίου με τις γυναίκες κατοίκους, με σκοπό να μιλήσουν οι ίδιες για τα βιώματά τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και για να ακουστούν από αυτές, εισηγήσεις ως προς το πώς θα μπορούσαν να ενδυναμωθούν και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.


📍«Μιλώντας για ισότητα δεν σημαίνει ότι οι άντρες και οι γυναίκες θα γίνουν όμοιες/όμοιοι αλλά ότι οι ευθύνες, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι ευκαιρίες δεν θα εξαρτώνται από το αν γεννήθηκαν γυναίκες ή άντρες»

📍«Οι γυναίκες των ορεινών κοινοτήτων έχουν την ανάγκη από χειροπιαστές ευκαιρίες, οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση συγκεκριμένων υποδομών και παροχών»

📍«Η έννοια της ισότητας δεν πραγματώνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά με τη δημιουργία και εμπέδωση της κουλτούρας ισότητας μέσα από το καθημερινό παράδειγμα στην οικογένεια, το σχολείο, την εργασία, το κοινωνία»

Join our growing organisation!