Μετά από πρόσκληση του Πολιτικού Γραφείου της ευρωβουλεύτριας Δρ. Ελένης Σταύρου @eleni.stavrou, η @aipfecyprus έλαβε μέρος στο Συνέδριο με τίτλο ‘ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - Η Γυναίκα στη θέση που της αξίζει’ με ομιλία του Γραμματέα του Διοικητικού μας Συμβουλίου, κ. Χρίστου Λαζανιά @christoslazanias.

Αποσπάσματα από την ομιλία του κ.Χρίστου Λαζανιά:


‘Διαπιστώνουμε ότι πολλά από τα θέματα για τα οποία πάλεψαν και οι προηγούμενες γενιές παραμένουν μέχρι και σήμερα επίκαιρα.  
Η σεξιστική γλώσσα και τα στερεότυπα φύλου, η σεξουαλικότητα, η κακοποίηση γυναικών, τα ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, η αόρατη εργασία, η γονεϊκότητα, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η ανέλιξη σε θέσεις αποφάσεων.  
Βαθιά ριζωμένες παγιωμένες πεποιθήσεις που λειτουργούν σαν ετικέτες. 
Τέτοιες και άλλες τόσος στερεοτυπικές αντιλήψεις συνεπάγονται δυσάρεστες συνέπειες για ολόκληρες κοινωνίες. Γι’ αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην αλλαγή νοοτροπίας. 

Και το ιατρείο κάθε κακής νοοτροπίας είναι η παιδεία.’

‘Η γυναίκα και ο άντρας δεν είναι αντίδικοι.  
Θα πρέπει να γίνει καταληπτό το μήνυμα ότι η ισότητα δεν αφορά αποκλειστικά τη γυναίκα. 
Αφορά και τη γυναίκα και τον άντρα.  
Είναι στόχος κοινός.  

Η ισότητα των φύλων θα επιτευχθεί μόνο την ημέρα που θα είμαστε όλοι μέρος της προώθησης και της υπεράσπισής της. 


Έχει σημασία η αλλαγή να είναι ουσιαστική και όχι επικοινωνιακή ή των εντυπώσεων. 
Η αλλαγή δεν πρέπει να έχει διάρκεια πυροτεχνημάτων. 
Ούτε να συνθηματοποιείται όπως βολεύει τον καθένα.’

#aipfecyprus #womenempowerment #womenmotivation

Join our growing organisation!